Leangen sentrum

Utvikling av nytt bysentrum for Trondheim øst.

Videregående skole, boliger, hotell, opplevelse, kultur, idrett, handel, bydelstorg/park.

Ca 135.000 m2 over bakken pluss parkering i underetasje.

Reguleringsplan leveres til Trondheim kommune i løpet av april 2020.

Første byggestart ventes i 2022.

Vårt oppdrag:

Prosjektutvikling og prosjektledelse

Leangen sentrum